خدمات مطب دندانپزشکی دکتر افشین شریفی

1

انواع لمینت

2

انواع روکش

PFM - Zirconiu - Emax

3

بازسازی دندان های روت کانال شده

4

ایمپلنت

implant

5

بازسازی طرح لبخند

6

سفید کردن دندان ها

7

رفع حساسیت های دندانی

8

انواع ترمیم های دندانی

9

inlay & onlay